HE
EN

בעית צבעי המפה

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה: האם יש מספר צבעים אשר מספיק לצביעה של כל מפה מדינית, ויהיה מספר המדינות בה אשר יהיה, כך שכל שתי מדינות בעלות קו גבול משותף תהיינה צבועות בשני צבעים שונים. סדרה ארוכה של ניסיונות שגויים להוכיח את ההשערה שארבעה צבעים מספיקים, החלה במאה ה-19, והסתיימה לקראת סוף המאה ה-20 בהוכחה חלוצית ראשונה מסוגה באמצעות מחשב, דבר שהיווה נקודת מפנה במתמטיקה.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מהי מפה מדינית?
• מהו מספר הצבעים המכסימלי הדרוש לצביעתה של מפה מדינית שיש בה n מדינות?
• האם יש מפה מדינית שלצביעתה כיאות מספיקים 2 צבעים?
• האם יש מפה מדינית שלצביעתה כיאות לא מספיקים 2 צבעים אבל 3 מספיקים?
• האם יש מפה מדינית שלצביעתה כיאות לא מספיקים 3 צבעים אבל 4 מספיקים?
• שאלתו של פרנסיס גותרי משנת 1852: האם יש מפה מדינית שלצביעתה כיאות לא מספיקים 4 צבעים?
• מה הייתה תשובתו של אלפרד קמפ משנת 1879 ותשובתו של פיטר טייט משנת 1880?
• מה היה לפרסי הייווד לומר על הדברים כעבור 10 שנים?
• איך מרטין גרדנר מתח את הקהילייה המתמטית ב-1 באפריל 1975?
• על מה זכו המתמטיקאים: אפל והאקן בפרס פולקרסון לשנת 1979?
• מדוע הספקנים לא קבלו את התוצאות שאפל והאקן הציגו?
• איזו התקדמות הייתה מאז?
• מהי תוכנת התרנגול ואיך היא יישבה את המחלוקת?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

• לוגיקה
– אימות הוכחה
– הוכחות באמצעות מחשב
– הצורך בהוכחה של השערה או בהפרכתה
– חיפוש טעויות בהוכחה
– שימוש בצבעים להוכחה מתמטית
• תורת הגרפים
– צביעת מפות
– קודקודים של גרף
• כנסים מתמטיים
• כתבי-עת מתמטיים
• פרסים על גילויים מתמטיים
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות המופיעות בהבזק (לפי סדר א"ב של שםהמשפחה)

• קנט אפל
• ג'ורג' גונטייר
• פרנסיס גותרי
• מרטין גרדנר
• וולפגנג האקן
• פרסי היווד
• סטן וואגון
• פיטר טייט
• פול סיימור
• דניאל סנדרס
• אלפרד קמפ
• ניל רוברטסון
• רובין תומס

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• לצביעת מפות ומשטחים אחרים המחולקים לאיזורים.

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים