HE
EN

שמירה במוזיאונים

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה: מהו המספר המינימלי של שומרים, או מצלמות, שהכרחי להציב במוזיאון כדי שיספיק לתצפת על כל קיר וכל פינה? ומהו "משפט הגלריה לאומנות" שהוכח בשתי דרכים שונות בשלהי המאה ה-20?

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מהו המספר המינימאלי של שומרים (או מצלמות) שיספיק כדי להגן בפני גניבת מוצגים ממוזיאון שרצפת החלל שלו היא בצורת מצולע קמור בעל n צלעות (וקירותיו ניצבים לרצפה)?
• מהו המספר המינימאלי של שומרים (או מצלמות) שיספיק כדי להגן בפני גניבת מוצגים ממוזיאון שרצפת החלל שלו היא בצורת "מצולע שבלול" (קעור) בעל 15 צלעות (וקירותיו ניצבים לרצפה)? 16? 17?
• מהו המספר המינימאלי של שומרים (או מצלמות) שיספיק כדי להגן בפני גניבת מוצגים ממוזיאון שרצפת החלל שלו היא בצורת "מצולע מסרק" (קעור) בעל 15 צלעות (וקירותיו ניצבים לרצפה)? 16? 17?
• מהו "משפט הגלריה לאומנות" שהוכיח חבאטאל בשנת 1973?
• איך הוכיח סטיב פיסק בשנת 1978 את משפט הגלריה לאומנות בעזרת "צביעה כיאות" של תילות המצולע המתאר את רצפת המוזיאון?
• מה היתרונות של ההוכחה של סטיב פיסק בהשוואה להוכחה של חבאטאל?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

• אלגוריתם
• גיאומטריה חישובית
• גיאומטריה
– מצולע קמור
– מצולע קעור
– מנסרה (ישרה)
– קו ראיה
– תילות מצולעים
• חסם עליון
• לוגיקה
– הוכחה בשיטת המיצוי (של כל האפשרויות)
– הוכחה אלגנטית
– הוכחה באינדוקציה
– שימוש בצבעים להוכחה מתמטית
– תנאי הכרחי
– תנאי מספיק
• פתרון חלקי (מקרים פרטיים) של בעיה כללית
• תורת המספרים
– פונקציה הרצפה
– שארית החילוק
• כנסים מתמטיים

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• וואצלב חבאטאל
• סטיב פיסק
• ויקטור קלי

To the MNS presentation
ישמומי המתמטיקה ושימושיה

• לפתרון בעיות של הגנה ושמירה על רכוש

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים