HE
EN

סודוקו

תקציר

ההבזק מתמקד בחידת סודוקו מסדר 32x32, באופן היצירה של חידות סודוקו, ברמת הקושי ומספר הפתרונות לאור מספר הנתונים בחידה, ובשימושים מגוונים למערכי סודוקו המשרתים את איכות החיים כיום.
אין הכרח בהיכרות קודמת עם החידה.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מהי חידת סודוקו ומהו האתגר בפתרונה?
• איך יוצרים חידת סודוקו?
• מי המציא את החידה ואיך היא התפרסמה?
• מהו מספר חידות סודוקו (מסדר 9×9) שיש להן פתרון יחיד?
• האם ככל שמספר הנתונים גדל כך החידה קלה יותר לפתרון?
• בשנת 2007 הביאו שני מתמטיקאים קנדיים, אגנס הרצברג וראם מרטי דוגמה המוכיחה שקיימת חידת סודוקו בעלת 17 נתונים בלבד (מתוך 81) שיש לה פתרון יחיד. האם קיימת חידת סודוקו בעלת פחות מ-17 נתונים שיש לה פתרון יחיד?
• האם לכל חידת סודוקו בעלת יותר מ-17 נתונים יש פתרון? ואם יש, האם הוא חייב להיות יחיד?
• האם קיימת נוסחה המאפשרת לפתור כל חידת סודוקו?
• האם יש שאלות הנוגעות לסודוקו שעדיין לא ידועה עליהן תשובה?
• מדוע מתמטיקאים עוסקים בחידות סודוקו?
• אילו שימושים יש למערכי סודוקו בתחומים כגון: תכנון של מחקר חקלאי, ארגון לוח זמנים, תכנון תחרויות ליגה וטורניר, הסוואת מידע וריגול, רפואה ועוד?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים

• אלגברה אלמנטרית
– הבחנה בין סְפָרות למספרים
– שיטת האלימינציה
• המספרים הטבעיים
– מספרי-ענק
– שיטת הכתיבה ההודו-ערבית של המספרים באמצעות עשר הספרות 0-9.
• לוגיקה
– הבחנה בין קיוּם ליחידוּת
– הגדרה מהי?
– הוכחת קיום לא קונסטרוקטיבית
– הפרכה ע"י דוגמה נגדית
– שימוש בצבעים להוכחה מתמטית
• קומבינטוריקה
– ריבועים לטיניים
• תורת הגרפים

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ליאונרד אוילר
• היינץ באושקה
• הווארד גארנס
• וויין גולד
• אגנס מרגרט הרצברג
• ראם מרטי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה שימושיה

• לחקלאות
• לריגול
• לרפואה
• לספורט

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים