HE
EN

מתמטיקה ושידוכים

תקציר

ההבזק מתמקד בתורת הזיווגים, תחום חדש יחסית במתמטיקה, ובהליך גייל-שייפלי ויישומיו שזיכו את המתמטיקאי לויד שייפלי ואת הכלכלן אלווין רות' בפרס נובל לכלכלה לשנת 2012.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן דן ההבזק

• כמה אפשרויות יש לזיווג זוגות של אישה וגבר בקבוצה בת שתי נשים ושני גברים?
• בקבוצה בת שתי נשים ושני גברים, אם כל אישה מדרגת את הגברים בקבוצה לפי סדר העדיפויות שלה, וכל גבר מדרג את הנשים בקבוצה לפי סדר העדיפויות שלו – איזו אפשרות לזיווג זוגות היא יציבה (כלומר שני בני הזוג מעדיפים להישאר יחד ולא לחבור לאחרים)?
• כמה אפשרויות יש לזיווג זוגות של אישה וגבר בקבוצה בת שלוש נשים ושלושה גברים? האם יש ביניהן אפשרויות יציבות?
• כמה אפשרויות יש לזיווג זוגות של אישה וגבר בקבוצה בת ארבע נשים וארבעה גברים? האם יש ביניהן אפשרויות יציבות?
• איזה הליך פיתחו לויד ושייפלי בשנת 1962 כדי לזהות התאמה יציבה של זוגות בקבוצה בת n נשים ו-n גברים?
• איך אפשר להוכיח שהליך לויד-שייפלי מבטיח זיהוי של התאמת-זוגות יציבה?
• אילו שימושים מועילים מצא אלווין רות' להליך המתמטי שפיתחו לויד ושייפלי?
• באיזה פרס יוקרתי זכו בשנת 2012 רות' ושייפלי?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים

• לוגיקה
– הוכחה על דרך השלילה
– העלאת השערה לאור חקירה של מקרים פרטיים והכללת הממצאים
• סדר עדיפויות
• קומבינטוריקה
– יש n! דרכים להתאמת n זוגות של אישה-גבר בקבוצה שיש בה n נשים ו-n גברים.
• פתרון חלקי (מקרים פרטיים) של בעיה כללית
• תורת הזיווגים
– התאמה יציבה/לא יציבה
– הליך (אלגוריתם) גייל שייפלי

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם משפחה)

• דייויד גייל
• אלווין רות'
• לויד שייפלי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• להתאמה בין שרתי אינטרנט לגולשים
• להתאמה של השתלת איבר מתורם לחולה נזקק
• להתאמת מועמדים מצטיינים לקבלה לאוניברסיטאות היוקרתיות
• להתאמת מתמחים לבתי-חולים או למשרדי עו"ד
• לכלכלה (אלווין רות')

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים