HE
EN

מתמטיקה ומוסיקה

תקציר

ההבזק מתמקד בקשרים בין התדירות והמשרעת של גלי סינוס לבין הגובה והעוצמה של צלילים, בתרומתם של פיתגורס ופורייה להבנת תורת הצלילים ובהסבר של צליל-שפרד ושל פרדוקס-הטריטון לאור קשרים אלה.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• כל צליל נוצר על ידי תנודות בלחץ האוויר בסמוך לאוזן. לכל צליל, על אף שהוא קבוע, יש צורה תנודתית של גל. מה הם שלושת המאפיינים של הצליל?
• מהי משרעת (של גל, בדרך כלל, ושל צליל במיוחד) ומה השפעתה על הצליל שאנחנו שומעים?
• מהי תדירות (של גל, בדרך כלל, ושל צליל במיוחד) ומה השפעתה על הצליל שאנחנו שומעים? איך מודדים תדירות?
• מהו גוון של צליל ומהם הגורמים המשפיעים על גוון הצליל שאנחנו שומעים?
• יש צירופי-צלילים שערבים לאוזן ויש צירופים אחרים שצורמים. מהו ההסבר שנתן פיתגורס להבדל בין צירופים כאלה לכאלה?
• איזה גילוי מתמטי חשוב גילה ג'וזף פורייה בשנת 1807 בנוגע לגלי הסינוס? איך הגילוי הזה עוזר להבנת תורת הצלילים?
• מהו פרדוקס הטריטון שאותו יצרה הפסיכולוגית דיאנה דויטש בשנת 1986? ומהו ההסבר המתמטי לקיומו? במה הוא דומה לקוביית נֶקֶר?
• מהי תופעת צליל שפרד שאותו יצר הפסיכולוג רוג'ר שפרד בשנת 1964? ומהו ההסבר המתמטי לתופעה? ושימושיה? במה הוא דומה לציור "עולים ויורדים" של אֶשֶר?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

• גל סינוס (הרמוניקה)
– אבני הבניין מהן מורכב כל גל מחזורי הן גלי סינוס (פורייה 1807)
– אורך גל
– הרץ, יחידת המידה של תדירות
– חיבור (הרכבה) של שני גלי סינוס
– משרעת של גל קול (עוצמת הצליל)
– תדירות של גל קול (גובה הצליל), התדירות היסודית של גל מורכב, ומדידת התדירות (ביחידות הֶרֽץ)
• יחס (בין תדירויות של שני גלים)
– אוקטבה (יחס 1:2)
– קווינטה (יחס 2:3)
• ספקטרום של צליל – אוסף העוצמות (המשרעות) של ההרמוניקות (גלי הסינוס) המרכיבות את גל הקו
• שרטוט דו מימדי של עצמים תלת מימדיים

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב ל שם המשפחה)

• דיאנה דויטש
• ז'וזף פורייה
• פיתגורס
• רוג'ר שפרד

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• להסבר של השליות אופטיות כגון קוביית נקר והציור "עולים ויורדים" של הצייר מוריץ קורנליוס אֶשֶר
• להסבר של פרדוקס הטריטון במוסיקה
• להסבר של תופעת צליל שפרד במוסיקה

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים