HE
EN

משפט פרמה

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה: האם קיימים שלושה מספרים טבעיים a, b, c שעבורם מתקיים  an + bn = cn למספר שלם n כלשהו גדול מ-2? הוא עוסק בגלגולי הפתרון של הבעיה החל מהשערת פֶרמׇה משנת 1637, שהתשובה לשאלה היא שלא קיימים מספרים כאלה, ועד להוכחת ההשערה ע"י אנדרו וויילס בשנת 1995.

למצגת MNS
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מה אומר משפט פיתגורס במונחים אלגבריים?
• מהי השערת פרמה?
• מה פרמה הוכיח בקשר להשערתו?
• מה אוילר הוכיח בהקשר להשערת פרמה?
• האם מספיק להוכיח את השערת פרמה למעריכים ראשוניים?
• אילו תוצאות חלקיות הושגו עד ראשית המאה העשרים בהקשר להשערת פרמה?
• אילו מקום תפסה השערת פרמה ברשימת 23 הבעיות שהילברט הציג בשנת 1900 כבעיות הפתוחות של המאה ה-20?
• אילו ספקות חדשים העלה הלוגיקן קורט גֶדֶל בראשית המאה העשרים?
• איזה תוצאות חלקיות הושגו במהלך המאה העשרים?
• מה קרה בכנס שהתקיים בקיימברידג' בשנת 1993?
• איך הפכה השערת פרמה למשפט וויילס?
• מה אפשר לומר על משפט פיתגורס לאור ההוכחה של השערת פרמה?
• ואיך מתייחסים מתמטיקאים לשאלה: בשביל מה זה טוב?

למצגת MNS
מושגים / עקרונות מתמטיים עיקריים

• גיאומטריה
– משולש ישר זווית
– משפט פיתגורס
• לוגיקה מתמטית
– אימות הוכחה
– בעיות בלתי כריעות
– הצורך בהוכחה של השערה או בהפרכתה
– חיפוש טעויות בהוכחה
• עשרים ושלוש הבעיות של הילברט
• פרסים על גילויים מתמטיים
• פתרון חלקי (מקרים פרטיים) של בעיה כללית
• תורת המספרים
– המשפט האחרון של (השערת) פרמה
– משוואות דיופנטיות
– שלשות פיתגוריות
• כנסים מתמטיים
• כתבי-עת מתמטיים

למצגת MNS
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ליאונרד אוילר
• קורט גדל
• מארי-סופי ג'רמן
• דיופנטוס
• אנדרו וויילס
• ריצ'ארד טיילור
• אדריאן לג'נדר
• פרדיננד לינדמן
• פייר דה פרמה
• אדוארד קומר

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• להיכרות מעמיקה עם המספרים הטבעיים

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים