HE
EN

מספרים ראשוניים - החיפושים והגילויים

תקציר

ההבזק מתמקד בחיפושים הבלתי פוסקים אחרי מספר טבעי (שלם חיובי) שהוא מספר ראשוני גדול יותר מהאחרון שידוע כבר כרגע, ובמניעים לחיפוש זה.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מה ההבדל בין מספרים ראשוניים למספרים פריקים?
• מהו המספר הראשוני הגדול ביותר הידוע כיום? בן כמה ספרות הוא?
• האם ידועה התשובה לשאלה – האם קיים מספר ראשוני אחרון (הגדול ביותר) שאחריו כל המספרים השלמים הם פריקים?
• מה הם מספרי מרסן, כמה יש ומה הקשר ביניהם לבין מספרים ראשוניים?
• האם יש נוסחה פשוטה שמייצרת את כל המספרים הראשוניים ורק אותם?
• איך מחפשים מספרים ראשוניים?
• מה מושך מתמטיקאים להתעניין במספרים הראשוניים?
• מי מחפש כיום מספרים ראשוניים? ולמה?
• האם יש קשר בין מספרים ראשוניים להצפנה מודרנית?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

• המספרים הטבעיים
– מספרי-ענק
– פריקים, ראשוניים ו-1
• לוגיקה
– הוכחה על דרך השלילה
– הוכחת קיום לא קונסטרוקטיבית
– הצורך בהוכחה של השערה או בהפרכתה
• קבוצה סופית לעומת קבוצה אינסופית
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים
• תורת המספרים
– מספר (טבעי) ראשוני
– מספר (טבעי) פריק
– מספרי מרסן (ראשוניים)
• פרסים על גילויים מתמטיים
• GIMPS: The Great Internet Mersenne Prime Search

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• אויקלידס
• הכומר מרין מרסן
• אדסון סמית
• פרנק נלסון קול
• רולנד קלרקסון

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• להיכרות מעמיקה עם המספרים הטבעיים
• להצפנה מודרנית

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים