HE
EN

מספרים ראשוניים - החיפושים והגילויים

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים