HE
EN

השערת קפלר

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלת הצפיפות המקסימלית של כדורים שווי רדיוס במרחב התלת-מימדי, שהעסיקה את הקהילייה המתמטית משנת 1611 עד 2005.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• כיצד ניתן לחשב את מספר הכדורים בעלי רדיוס אחיד, שתיבה בעלת מידות נתונות יכולה להכיל?
• בכמה דרכים שונות ניתן לארוז כדורים שווי רוחב במרחב התלת-מימדי?
• מהי השערת קפלר משנת 1611?
• אילו התפתחויות חלו עד ראשית המאה העשרים לקראת הוכחת השערת קפלר או הפרכתה?
• איזה מקום תפסה השערת קפלר ברשימת 23 הבעיות שהילברט הציג בשנת 1900 כבעיות הפתוחות של המאה ה-20?
• איך התברר בשנת 1953 שהמחשב יכול לסייע בפתרון אלת הצפיפות המקסימלית של כדורים שווים במרחב?
• מה הוכיח תומאס היילס בשנת 1998 באמצעות מחשב?
• איך קרה שההוכחה של תומאס היילס התפרסמה רק בשנת 2005?
• האם אפשר לאמת הוכחה שנעשתה באמצעות מחשב?
• מהו "פרויקט פלייספק" שתומאס היילס הקים בשנת 2003 ואיזה הישג גדול הוא השיג בשנת 2014?

  • מה קרה בשנת 2016 ועבור מה קבלה מתמטיקאית אוקראינית צעירה את מדלית פילדס ב2022?
To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים

• גיאומטריה
– אריזה מרחבית של כדורים שווים
– צפיפות של מארז (המושג: יחס)
– שטח, שטח-פנים ונפח
– השערת קפלר
• לוגיקה
– אימות הוכחה
– חיפוש טעויות בהוכחה
– הצורך בהוכחה של השערה או בהפרכתה
• מקור הסמלים < , >
• עשרים ושלוש הבעיות של הילברט
• קבוצה סופית לעומת קבוצה אינסופית
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים
• כנסים מתמטיים
• פרסומים וכתבי-עת מתמטיים
– Annals of Mathematics

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• תומאס היילס
• דייויד הילברט
• תומאס הריוט
• גאבור טות'
• לאסלו טות'
• יוהאנס קפלר
• וולטר ריילי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושה

לבעיות אריזה

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים