HE
EN

הקובייה ההונגרית

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה: האם יש מספר סיבובים של פאות הקובייה ההונגרית שמספיק כדי להחזיר את שש הפאות למצבן המסודר (צבע אחיד בכל פאה ושונה מפאה לפאה) מכל מצב מעורבב ומה הוכיח תומאס רוקיקי בשנת 2010 בהקשר לכך?

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• כמה פאות, מקצועות וקודקודים יש לכל קובייה?
• אם בונים קובייה גדולה מ-27 קוביות קטנות (3x3x3) וצובעים אותה מבחוץ בצבע, בכמה מבין 27 הקוביות נצבעה רק פאה אחת? שתיים? שלוש? ארבע?
• איך בנויה הקובייה הנקראת "הקובייה ההונגרית"?
• מי המציא את הקובייה ההונגרית ולשם מה?
• כמה מצבים "מעורבבים" יש לקובייה ההונגרית?
• האם יש אלגוריתם לפתרון של הקובייה ההונגרית?
• האם יש מצב מעורבב שאפשר לפתור ב-20 צעדים?
• האם יש מצב מעורבב שאי אפשר לפתור ב-20 צעדים?
• האם יש שאלות הנוגעות לפתרון הקובייה ההונגרית שעדיין אין עליהן תשובות?
• אילו תחרויות לפתרון הקובייה ההונגרית קיימות בעולם ובישראל?
• האם רובוטים יכולים לנצח את האדם בפתרון הקובייה ההונגרית?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק

• גיאומטריה
– חפיפה
– מקצועות
– פאות
– קובייה
– קודקודים
– ציר סיבוב
• המספרים הטבעיים
– מספרי-ענק
• לוגיקה
– הוכחה קונסטרוקטיבית
– תנאי הכרחי
– תנאי מספיק
• קומבינטוריקה
– עיקרון הכפל
• אלגוריתם
• המספר האלוהי של הקובייה ההונגרית
• חסם עליון וחסם תחתון
• רובוטיקה
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים
• תורת החבורות
• תחרויות מתמטיות

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ג'ין קופרמן
• דוד קנקל
• ארנו רוביק
• תומאס רוקיקי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• לאסטרטגיות משחק

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים