HE
EN

הספרות של פאי

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה: למה מתמטיקאים מחפשים עוד ועוד ספרות של פאי אחרי הנקודה העשרונית, כמה מהן כבר ידועות ו…בשביל מה זה טוב?

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• איזה מין מספר הוא פאי?
• מה היה המפתח להצלת ספינת החלל אנטרפרייז מכוחות הרשע בפקודה שנתן מפקד הספינה בסרט "מסע בין כוכבים"?
• איפה כל ילד פוגש את המספר פאי?
• כמה ספרות של פאי אחרי הנקודה העשרונית אנשים משננים וזוכרים בע"פ?
• מה ידעו על ערכו של פאי בעולם העתיק?
• איך ארכימדס חישב את ערכו של פאי?
• איך הגיע לודולף וון קולן להישג שלו בשנת 1596 – 35 ספרות אחרי הנקודה?
• מה מניע מתמטיקאים להגדיל את מספר הספרות הידועות של פאי אחרי הנקודה העשרונית?
• איך התקדמנו מאז שהמחשבים גויסו לאתגר?
• כמה ספרות ידועות כיום ואיך הגיעו אליהן?
• על אילו שאלות לגבי הספרות של פאי אחרי הנקודה העשרונית, עדיין אין תשובה?
• ו…בשביל מה זה טוב?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים בהבזק

מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים
• גיאומטריה
– היקף המעגל
– רדיוס, קוטר של המעגל
– היחס בין היקף המעגל לקוטרו
– מעגל חוסם מצולע ומעגל חסום במצולע
– מצולע משוכלל
• המספרים הטבעיים
– מספרי-ענק
– שיטת הכתיבה ההודו-ערבית של המספרים בעזרת עשר הספרות 0-9
• תורת המספרים
– מספר לודולף
– מספרים אי-רציונאליים
– המספר פאי
• חישובים מקורבים
• פפירוס רהינד
• שימוש במחשבים להוכחות ולגילויים מתמטיים
• תחרויות מתמטיות

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות המופיעות בהבזק (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ליאונרד אוילר
• ארכימדס
• וויליאם ג'ונס
• אלכסנדר הנרי רהינד
• לודולף וון קולן
• יסומשה קנדה

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

– להיכרות מעמיקה עם המספרים הממשיים
– להנדסת מחשבים (לבדיקת מחשבי-על ולשיפור טכניקות חישוב בעלות דיוק גבוה).

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים