HE

בקרוב

תקציר ההבזק
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק
מושגים ועקרונות מתמטיים מרכזיים בהבזק
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)
יישומי המתמטיקה ושימושיה

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים