HE
EN

בעיית מיליון הדולר: האם P=NP?

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלה הפתוחה, אשר כלולה ברשימת בעיות המילניום ועל פתרונה יינתן פרס בסך מיליון דולר. השאלה היא כל בעייה שבהינתן לה פתרון אפשר לאשש אתו בזמן פולינומיאלי, היא גם בעייה שניתן למצוא לה פתרון בזמן פולינומיאלי.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• מהו שרטוט במשיכת קולמוס אחת?
• איך מתקשרת בעיית שבעת הגשרים של קניגסברג לבעיות של שרטוט במשיכת קולמוס אחת?
• איך אפשר להיעזר במחשב לביצוע בדיקת מספר הקדקודים האי-זוגיים בגרף נתון?
• מהו זמן הרצה פולינומיאלי?
• איך נקראות כל הבעיות שאפשר לפתור בזמן פולינומיאלי?
• איך נקראות כל הבעיות שאם מישהו מציע פתרון עבורן בדרך כלשהי (אפילו ניחוש, או ניסוי וטעיה), ניתן לבדוק בקלות (בזמן פולינומאלי) אם הפתרון המוצע אכן נכון?
• מה הקשר בין שתי הקבוצות הנ"ל?
• מה החשיבות של השאלה הקודמת והתשובה עליה? ומה הקשר בינה לבין הצפנה?

To the MNS presentation
המושגים והעקרונות המתמטיים המרכזיים בהבזק

• אלגברה
– פולינום
• גיאומטריה
– שרטוט במשיכת קולמוס אחת
• מדעי המחשב
– זמן הרצה פולינומיאלי
– המחלקה P והמחלקה NP
• תורת הגרפים
– גרף (קשיר)
– קודקוד זוגי וקודקוד אי זוגי
• שאלות פתוחות במתמטיקה, בעיות המילניום

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• ליאונרד אוילר
• מכון קליי

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• להצפנה
• לתכנון מסלולים

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים