HE
EN

בעיית מונטי הול

תקציר

ההבזק מתמקד בשאלת ההסתברות לזכות במכונית בתנאים הבאים: המכונית מוסתרת מאחורי אחת משלוש דלתות. אחרי בחירה ראשונה באחת משלוש הדלתות ולפני פתיחתה, נפתחת אחת משתי הדלתות הנותרות שמאחוריה לא נמצאת המכונית. מהי ההסתברות לזכות במכונית כעת? האם כדאי לשנות את הבחירה הראשונית? אף כי הבעיה נפתרה בשנת 1975 הפתרון נמצא מתעתע עשרות שנים לאחר מכן ועורר מחלוקת לא רק בקרב חובבי מתמטיקה אלא אפילו בקרב טובי המוחות.

To the MNS presentation
השאלות המרכזיות בהן עוסק ההבזק

• תארו לעצמכם שאתם ניצבים על במה שעליה מוצבות שלוש דלתות ואומרים לכם כך: "מאחורי דלת אחת מסתתרת מכונית ומאחורי כל אחת משתי הדלתות האחרות מסתתרת… עז! אם תצליחו לנחש מאחורי איזו דלת מסתתרת המכונית, תקבלו אותה!" נניח לרגע שבחרתם בדלת מספר 3.
המנחה לא ממהר לפתוח את הדלת בה בחרתם. בניגוד לכם, הוא כן יודע היכן מסתתרת המכונית, ופותח בכוונה את אחת הדלתות האחרות, שמאחוריה מסתתרת עז. ואז הוא מאפשר לכם לשנות את הניחוש שלכם. מה תעשו?
• האם מתקבל על הדעת ששינוי הבחירה הראשונית מבטיח הסתברות יותר גבוהה לזכייה במכונית?
• מה הוכיח הסטטיסטיקאי סטיב סלווין בשנת 1975?
• מה קרה בשנת 1990 כאשר מרילין ווס סוואנט הציגה את הפתרון של סלווין בעיתון יומי מפורסם, בתשובה לשאלתו של אחד הקוראים?
• מדוע כל כך קשה לקבל את הפתרון שסלווין הוכיח?
• באילו דרכים שונות אפשר להסביר את הפתרון, כך שהוא יתקבל על הדעת על אף הקושי?
• מה הלקח?

To the MNS presentation
מושגים ועקרונות מתמטיים בהבזק

• הסתברות
– המחשה על ידי ניסוי-סימולציה
– הנחות יסוד וחשיבותן לגיבוש פתרון של בעיה בהסתברות
– הסתברות מותנית ונוסחת באייס
– ההסתברות למאורע המורכב ממאורע א וגם ממאורע ב שהסתברויותיהם ידועות
– טבלת תרחישים
– עץ הסתברויות
– פתרון לא אינטואיטיבי
• פתרון בעיה על ידי פתרון של בעיה דומה כללית יותר
• תורת האינפורמציה
– העברת מידע סמוי

To the MNS presentation
הדמויות המרכזיות (לפי סדר א"ב של שם המשפחה)

• פאול ארדש
• מונטי הול
• מרילין ווס סוואנט
• סטיב סלווין

To the MNS presentation
יישומי המתמטיקה ושימושיה

• לזהירות בקבלת החלטות לגבי נתונים סטטיסטיים
• לתחום הבידור
• לתחום העברת מידע

To the MNS presentation

כדי להתחיל את המצגת לחץ בכל מקום בשקופית הראשונה.
כדי לעבור לשקופית הבאה השתמש במקשי החצים