HE
EN

אודות הפרויקט

המאגר מכיל מצגות שכל אחת מהן מהווה 'הבזקי חדשות'.
כל הבזק חדשות מתמקד בחדשה מסוימת מתחום המתמטיקה בת-זמננו (העשורים האחרונים של המאה העשרים והעשורים הראשונים של המאה ה-21).
ההבזקים כתובים בשפה ידידותית שאמורה להיות מובנת לתלמידי החטיבה העליונה.
הם בלתי תלויים זה בזה ואפשר להתאים אותם לנושא בתוכנית-הלימודים שאליו הם עשויים להתקשר.
מתחת לרבים מהשקפים בכל מצגת יש הערות המיועדות למורים המכילות הן הרחבות של הנושא והן הצעות דידקטיות.
לגבי כל אחד מההבזקים מופיעים פרטים מקדימים ביניהם: תקציר, השאלות המרכזיות בו הוא עוסק, הדמויות המרכזיות הנזכרות בו, המושגים המתמטיים המרכזיים שאליהם יש התייחסות בהבזק והיישומים הרלוונטיים של הבעיה בה עוסק ההבזק.
 

הצוות שלנו

פרופ' נצה  מובשוביץ-הדר

פרופ' נצה מובשוביץ-הדר

מנהלת מחקר ופיתוח

פרופ' אבי ברמן

פרופ' אבי ברמן

פרופ' עטרה שריקי

פרופ' עטרה שריקי

מנהלת המחקר

גברת ורדה זיגרסון

גברת ורדה זיגרסון

מנהלת ההטמעה

ד

ד"ר רותי סגל

צוות מחקר והטמעה

ד

ד"ר בועז זילברמן

צוות מחקר והטמעה

ד

ד"ר קרני שיר

צוות מחקר והטמעה

אורנה אימבר (M.Sc)

אורנה אימבר (M.Sc)

מתאמת